Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

16Nov/090

Puraskara

ದಿನಾಂಕ 15.11.09ರಂದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀಗುರುನರಸಿಂಹನ ಉಪಸನ್ನಿಧಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಾರಣಿಕವಾದ ಶ್ರೀಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅರ್ಚಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಪಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಆಡಿಗರನ್ನು ಶ್ರೀ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣಮಠದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಪುನಶ್ಚರಣೆಯ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲು ಹೊದೆಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಫಲ ಪುಷ್ಫ, ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.