Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

6Dec/090

Dhanu Masa

17.12.2009  ರಿಂದ 13.01.2009 ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀದೇವಳದಲ್ಲಿ  ಸೇವಾಕರ್ತರು ಶ್ರೀ ದೇವರಿಗೆ ಧನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಗುರುನರಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳ ಕ್ರಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.

ಈ ಧರ್ನುಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮಾರಾಧನೆ ಸೇವೆ ಶ್ರೀ ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ.