Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

8Jan/100

Ratharamba

08.01.2010 ರ ಶುಕ್ರವಾರ   ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 9.30 ಗೆ  ಕುಂಭ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ರಥಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ರಥ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಗೆ ವೀಳ್ಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ 16.01.10 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ರಥವನ್ನು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

habba

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.