Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

20Jan/100

Jatreya Sabha Karyakrama

Samaropa

ದಿನಾಂಕ 15.01.2010 ರಂದು ಶ್ರೀಗುರುನರಸಿಂಹ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ ರಂಗಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಳದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಸದಸ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

Samaropa 3

ಸಭಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಯೋವ್ರದ್ಧರು ಜ್ಞಾನವ್ರದ್ಧರು  ತಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವೇ.ಮು. ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣ ಸೋಮಯಾಜಿಯವರನ್ನು   ಶ್ರೀದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

Samaropa

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಪ್ಪದೆ ಜಾತ್ರೆಯ ದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೇರ್ಳೆಯವರನ್ನು   ಶ್ರೀದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

 

Samaropa

ಜ್ಞಾನಮಂದಿರದ ರಂಗಮಂಟಪದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು (ರೂ.6,00,000-00) ಭರಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜ ಶಿವರಾಮ ಹೊಳ್ಳ ಕಾರ್ಕಡ ಇವರನ್ನು ಶ್ರೀದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಇನ್ನೋರ್ವ ದಾನಿ ಶ್ರೀ ಪಿ.ನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಉದ್ಧೇಶಿಸಿದರೂ ಕಾರಾಣಾಂತರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು  ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.