Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

20Jan/100

Jatreya Sevakartharu

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನಾ ದಿನ 15.01.2010 ರಂದು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ರ್ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಯುಕ್ತ) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿ ನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದರು.

16.01.2010 ರಂದು ಜಾತ್ರೆಯ ದಿನದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷೀ ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣ ಹೇರ್ಳೆಯವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ನೆರವೇರಿದರು, ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಶ್ರೀದೇವರ ಭೋಜನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

Anna Dana

 

16.01.2010 ರಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಓರ್ವ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ದಿ|| ಎ.ಪಿ. ವೈಕುಂಠ ಕಾರಂತರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ  ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ದಣಿದ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ಪಾನಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಜನರ ದಣಿವನ್ನು ತಣಿಸಿದರು.

Panaka

16.01.2010 ರ ಸಂಜೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ಮಯ್ಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಉಡುಪಿ ಇವರು ಹಸಿದ ಹಾಗೂ ದಣಿದ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪಾನಕ ಹಾಗೂ ಪನೀವಾರವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.

17.01.201೦ ರ ಶ್ರೀದೇವರ ಪ್ರಬೋಧೋತ್ಸವವನ್ನು ದಿ|| ಕೋಟ ವಾಸುದೇವ ಸೋಮಯಾಜಿಗಳ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.