Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

20Jan/100

Prabhodhotsva

ಪ್ರಬೋಧೋತ್ಸವ  ದಿನಾಂಕ 17.01.2010 ರಂದು ಓಕುಳಿ ಹೊಂಡದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಳದ ವಾಲಗ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀದೇವರ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿ  ಶ್ರೀದೇವಳದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವಿರುವ ಹಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ  ವೇದಘೋಷ, ಮಂಗಲವಾದ್ಯ, ಬಿರುದಾವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀದೇವರನ್ನು ಹಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ  ಅವಭ್ರತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಹಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಎದುರು ಅಷ್ಟವಧಾನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ  ವಸಂತವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ವಿವಿಧ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಪೂಜೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಶ್ರೀದೇವಳಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

ಶ್ರೀದೇವಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದ ನರಸಿಂಹ ಹೋಮಕ್ಕೆ  ಪೂರಾಣಾಹುತಿ ಮಾಡಿ. ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಧ್ವಜಪಟವನ್ನು ಇಳಿಸಿದರು. 

ಅನಂತರ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯು ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಳದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶವಾಗಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.

18.01.2010 ರಂದು ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ   ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ನವಕಪ್ರಧಾನ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಳನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.