Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

20Jan/100

Saligrama Jatre

16.01.2010  ರಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ರಥಾರೋಹಣ ನಡೆದರೆ ಸಂಜೆ ರಥಾವರೋಣದ ಬಳಿಕ ಓಲಗ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟವಧಾನ ಸೇವೆ, ಮುಂತಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.

ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಭಕ್ತರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವರ ಕ್ರಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.