Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

25Feb/100

Election

ಶ್ರೀಗುರುನರಸಿಂಹ ದೇವಳದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ 2010-15 ನೇ ಸಾಲಿನ 9 ಜನ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆಗೆ  ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ 26.02.2010 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ರಿಂದ ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಪರೀಶಿಲನೆ.

ದಿನಾಂಕ 01.03.2010 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ರ ತನಕ ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂತೆಗೆಯವ ದಿನ

ಶ್ರೀದೇವಳದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯು  ದಿನಾಂಕ 28.03.2010 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 8-00 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4-00 ರವರೆಗೆ (ಮತದಾನ ) ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಅದೇ ದಿನ ಅಪರಾಹ್ನ 5-00 ರಿಂದ ಮತ ಏಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಅದೇ ದಿನ ಅಪರಾಹ್ನ 8-00 ಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಪಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.