Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

25Feb/100

Election – Nomination Details

ಶ್ರೀದೇವಳದ 2010-15 ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 24.02.10 ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 9 ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 33 ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

(1) ಕೋಟ 12. ರೆವಿನ್ಯೂ ಗ್ರಾಮಗಳ 4. ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 21 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

(2) ಈ 12. ಗ್ರಾಮ ಬಿಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 1. ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 4 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

(3) ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 1. ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 2 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

(4) ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪರೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 1. ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 2 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

(5) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಳಿದ ಭಾಗದ 1. ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿ

(6) ಕರ್ನಾಟಕೇತರ ಭಾರತದ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ 1. ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.