Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

28Mar/100

Election- Saligrama Ksetra

ಇಂದು ನಡೆದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೀಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.     ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು                              ಗಳಿಸಿದ ಮತ                  ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು

1.             ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಐತಾಳ                    -  378                             3ನೇ ಸ್ಥಾನ

2.             ಆನಂದರಾಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥ                          -  375                              4ನೇ ಸ್ಥಾನ

3.             ಜಗದೀಶ ಕಾರಂತ ಎ.                          -  488                                1ನೇ ಸ್ಥಾನ

4.              ಜಗದೀಶ ಉಪಾಧ್ಯ                             -  347                                ಪರಾಜಯ

5.             ಧರ್ಮರಾಯ ಹಂದೆ ಎಚ್                      -  420                               2ನೇ ಸ್ಥಾನ

6.             ಜಿ.ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ ಹೇರ್ಳೆ                -   327                               ಪರಾಜಯ

7.             ರಾಜಶೇಖರ ಹೆಬ್ಬಾರ                          -   344                                ಪರಾಜಯ

8.             ಸಂತೋಷ ಮಧ್ಯಸ್ಥ                             -  174                                  ಪರಾಜಯ

9.              ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೇರ್ಳೆ                              -  365                                  ಪರಾಜಯ

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಈ ಮೇಲಿನ 4ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು 31.03.2010 ರ 11 ಗಂಟೆಗೆ 2010-2015 ರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಆಯ್ಕೆಯಾದ 9 ಜನರ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

01.01.2010 ರಂದು 2010-2015 ರ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದೆ.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.