Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

28Mar/100

Udupi Kshetra

ಇದೀಗ ಬಂದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ರಮಾನಂದ ನಾವುಡ ಎಚ್ ವಿ (17.ಮತ) ಯವರ ಎದುರು ಸದಾರಾಮ ಹೇರ್ಳೆ ವೈ ಇವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತವನ್ನು ಪಡೆದು ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ,

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.