Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

1Jun/100

Koota Mahajagattu saligrama

ದಿನಾಂಕ 05.06.2010 ರ ಶನಿವಾರ  ಸಂಜೆ 5.00 ಕ್ಕೆ ಕೂಟಮಹಾಜಗತ್ತು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ (ರಿ) ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ  ಶ್ರೀ ಎ. ಜಗದೀಶ ಕಾರಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟಬಂಧು ಭವನದಲ್ಲಿ  ನಡೆಯಲಿದೆ.  ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.