Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

1Jul/100

Donation- Electric- Panch Vadhya

ದಿನಾಂಕ 26.06.2010. ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಮಟಪಾಡಿ ಊರಿನವರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕ್ರಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಶ್ರೀಗುರುನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಉಪಸನ್ನಿಧಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಾರಣಿಕವಾದ ಶ್ರೀಆಂಜನೇಯ ದೇವಳಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಸುಮಾರು ರೂ10,000/- ಮೌಲ್ಯದ ಪಂಚವಾದ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಳದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಶ್ರೀದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ರಂಗಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಪಂಚವಾದ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಈ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವೆನಿಸಿದೆ.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.