Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

2Jul/100

Shakal Ruk Samhita Yaga

ಜುಲೈ 15-10 ರಿಂದ 22.7.10 ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀದೇವಳದಲ್ಲಿ  ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಳದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಯುವ ಹಾಗೂ ವಿಪ್ರ ಬಾಂಧವರಿಂದ  ಶಾಕಲ ಋಕ್ ಸಂಹಿತಾ ಯಾಗ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದೆ.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.