Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

14Jul/100

India Power Lifting Federation

ಜೆಮಶೆಡಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ India Power Lifting Federation, National Dead Lift Championship-2010 ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ತಂಡ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದು  75.ಕೆಜಿ.ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಕ್ರಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಶ್ರೀದೇವಳದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Filed under: General Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.