Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

1Sep/100

Seva List

ದಿನಾಂಕ 10.08.2010 ರಿಂದ ಶ್ರೀ ದೇವಳದ ಸೇವಾ ದರಗಳು ಪರಿಷ್ಕ್ರತಗೊಂಡಿದ್ದು ಸೇವಾ ಮೊಬಲಗು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಗುರುನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸೇವಾ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.     ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು                                                ಸೇವಾ ಮೊಬಲಗು.        

1.             ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಕಾಣಿಕೆ                                       5,001-

2.              ಹಿರಿರಂಗಪೂಜೆ ಕಾಣಿಕೆ                                         1,250-

3.              ಕಿರಿರಂಗಪೂಜೆ ಕಾಣಿಕೆ                                             550-

4.               ಸಂಹಿತಾಭಿಷೇಕ (ಸಂತರ್ಪಣೆ ವಿನಹ)                    5,500-

5.                ಧನುರ್ಮಾಸ ಸಮಾರಾಧನೆ (7 ಜನರಿಗೆ)              1,000-

6.                ಹರಿವಾಣ ನೈವೇಧ್ಯ (ಪಂಚಾಮ್ರತ ಸಹಿತ)                  300-

7.                 ಪವಮಾನಾಭಿಷೇಕ                                                    120-

8.                  ಪಂಚಾಮ್ರತಾಭಿಷೇಕ                                                   70-

9.                   ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ                                            60-

10.                  ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ                                                            100-

11.                   ಹಾಲುಪರಮಾನ್ನ ನೈವೇಧ್ಯ                                       100-

12.                    ಶನಿವಾರ ಫಲಾರ್ಪಣೆ 1. ವರ್ಷಕ್ಕೆ                            1,040-

13.                     ಮುಡು ಗಣಪತಿ                                                     1,200-

14.                       ಸೋಣೆ ಆರತಿ                                                         350-

15.                        ನಂದಾದೀಪ 1. ತಿಂಗಳಿಗೆ                                       300-

16.                         ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ                                                        300-

17.                          ತುಲಾಭಾರ (ಬಾರದೆಡೆ ವಿನಹ)                            1,250-

18.                           ವಾಹನಪೂಜೆ ಕಾಣಿಕೆ                                                  30-

19.                            ಉಪನಿಷತ್ ಅಭಿಷೇಕ                                                50-

20.                            ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ                                                            50-

21.                              ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾರ್ಚನೆ                                  15-

22.                             ದಧ್ಯಹ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ                                                     60-

23.                              ಚಿತ್ರಾಹ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ                                                   75-

24.                              ಪಾನಕ ಸಮರ್ಪಣೆ                                                      75-

25.                               ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ                                                               5-

26.                                ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾದ                                                        20-

27.                                ಮಂಗಳಾರತಿ                                                               5-

28.                             ನಿತ್ಯವೇದ ಪಾರಾಯಣ                                                  55-

29.                           ಸರ್ವ ಸೇವೆ                                                                  500-          

30.                            ಹಯಗ್ರೀವ ನೈವೇಧ್ಯ                                                   400-

31.                         ಒಂದು ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ                                500-

32.                         ನರಸಿಂಹ ಹೋಮ (28) ಕಾಣಿಕೆ                                      500-

33.                        ನರಸಿಂಹ ಹೋಮ (108) ಕಾಣಿಕೆ                                     750-

34.                         ನರಸಿಂಹ ಹೋಮ (1008) ಕಾಣಿಕೆ                              1,000-

35.                          ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ                                                 1,000-

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸೇವೆಗಳು.

ಕ್ರ.ಸಂ.     ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು                                                ಸೇವಾ ಮೊಬಲಗು.

1.             ಚಂದ್ರಬೆಣ್ಣೆ ಸಮರ್ಪಣೆ                                                       15-

2.              ಮಂಗಳಾರತಿ                                                                    5-

3.               ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ                                                                   5-

4.                 ಪವಮಾನಾಭಿಷೇಕ                                                    120-

5.                  ಪಂಚಾಮ್ರತಾಭಿಷೇಕ                                                   70-

6.                  ರಂಗಪೂಜೆ ಕಡ್ಲೆ                                                         525-

7.                  ರಂಗಪೂಜೆ ಅರಳು                                                     300-

8.                   ರಂಗಪೂಜೆ ಸಕ್ರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ                                                350-

9.                    ರಂಗಪೂಜೆ ಎಳ್ಳು                                                       600-

10.                 ರಂಗಪೂಜೆ ಕಾಣಿಕೆ                                                     150-

11.                  ರಂಗಪೂಜೆ  ದೊಡ್ಡ ಆರತಿ                                            150-

12.                  ಸರ್ವ ಸೇವೆ                                                                500-

13.                 ಸುಂದರಕಾಂಡ ಪಾರಾಯಣ                                          275-

14.                   ಪೂರ್ಣಾಲಾಂಕರ ಚಂದ್ರಬೆಣ್ಣೆ                                        375-

15.                   ತುಪ್ಪ ದೀಪದ ಕಾಣಿಕೆ                                                   50-

16.                   ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಪಾರಾಯಣ                                           100-

17.                    ವಡೆ ಸೇವೆ                                                               375-

18.                     ಅಪ್ಪ ಸೇವೆ                                                               575-

ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸೇವೆಗಳು.

ಕ್ರ.ಸಂ.     ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು                                                ಸೇವಾ ಮೊಬಲಗು.

 1. ನೈವೇಧ್ಯ ಸಹಿತ ಪಂಚಾಮ್ರತಾಭಿಷೇಕ                                     250-

2.              ಮಂಗಳಾರತಿ                                                                    5-

3.               ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ                                                                   5-

4.            ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾರ್ಚನೆ                                         15-

5.                 ನಂದಾದೀಪ 1. ತಿಂಗಳಿಗೆ                                       300-

6.                  ಪಂಚಾಮ್ರತಾಭಿಷೇಕ                                                   70-

7.                   ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ                                            60-

8.                  ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ                                                            100-

6.                  ರಂಗಪೂಜೆ ಕಡ್ಲೆ                                                         525-

7.                  ರಂಗಪೂಜೆ ಅರಳು                                                     300-

8.                     ಮುಡು ಗಣಪತಿ                                                     1,200-

9.                    ಸಂಕಷ್ಠ ಚೌತಿ ಗಣಹೋಮ  (1.ಕಾಯಿ)                         50-

10.                  ಸಂಕಷ್ಠ ಚೌತಿ ಗಣಹೋಮ  (1.ಕಾಯಿ) 1.ವರ್ಷಕ್ಕೆ        500-

11.                   ಆರು ಕಾಯಿ ಗಣಹೋಮ                                           1000-

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ  ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸೇವೆಗಳು.

ಕ್ರ.ಸಂ.     ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು                                                ಸೇವಾ ಮೊಬಲಗು.

 1. ನೈವೇಧ್ಯ ಸಹಿತ ಪಂಚಾಮ್ರತಾಭಿಷೇಕ                                     250-

2.              ಮಂಗಳಾರತಿ                                                                    5-

3.               ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ                                                                   5-

4.            ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾರ್ಚನೆ                                         15-

5.                 ನಂದಾದೀಪ 1. ತಿಂಗಳಿಗೆ                                       300-

6.                  ಪಂಚಾಮ್ರತಾಭಿಷೇಕ                                                   70-

7.                   ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ                                            60-

8.                  ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ                                                            100-

6.                  ರಂಗಪೂಜೆ ಕಡ್ಲೆ                                                         525-

7.                  ರಂಗಪೂಜೆ ಅರಳು                                                     300-

8.                   ಹಾಲುಪರಮಾನ್ನ ನೈವೇಧ್ಯ                                       100-

9.                    ಚಂಡಿಕಾ ಪಾರಾಯಣ                                                275-

10.                  ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ                                                         50-

11.                    ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ                                                       300-

  ವಿ.ಸೂ :-

1.  ಸೇವೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ.ಒ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವರು ಕನಿಷ್ಠ   ರೂ.50/- ಕಳುಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು, ಹಾಗೂ ಎಂ.ಒ ಕೂಪನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವರವನ್ನು ನಮುದಿಸಬೇಕು.

2.  ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಳಿತಾಯ  ಖಾತೆಗಳು:- ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿತ್ರಪಾಡಿ ಶಾಖೆ SB A/C NO. 1372500100170001,  ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ  SB A/C NO.220.537, ಭೋಜನ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ SB A/C NO.220.35626

3.  ಶಾಶ್ವತ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯ 10 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಲ್ಲಿ (ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.600/-) ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು..

4. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಳದ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ದೂರವಾಣಿ 0820-2564544, 3204544, ಶ್ರೀಆಂಜನೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೂರವಾಣಿ 2564004

5. Emai Address  guru.narasimha.temple@Gmail.com

6. ಶ್ರೀದೇವಳದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ   http://www.kootabandhu.org

7. ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ   http://matrimony.kootabandhu.org

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.