Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

1Oct/100

Independence Day

ಶ್ರೀಗುರುನರಸಿಂಹ ನಿಗಮಾಗಮ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂದು ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಉರಾಳ "ಉರಾಳ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್" ಕುಂದಾಪುರ ಇವರು ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಲಾಡನ್ನು ನೀಡಿ ಶ್ರೀಗುರುದೇವರ ಕ್ರಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಶ್ರೀ ಉರಾಳರಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಳದ ಆಡಳಿತ ಮಡಳಿಯು ತನ್ನ ಕ್ರತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.