Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

1Feb/110

Dhunu Masa

17.12.2010  ರಿಂದ 13.01.2011 ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀದೇವಳದಲ್ಲಿ  ನೂರಾರು ಸೇವಾಕರ್ತರು ಶ್ರೀ ದೇವರಿಗೆ ಧನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಲಕ ಶ್ರೀಗುರುನರಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳ ಕ್ರಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.

ಈ ಧರ್ನುಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮಾರಾಧನೆ ಸೇವೆ ಶ್ರೀ ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ 4 ಶನಿವಾರಗಳಂದು ಕೂಟಮಹಾಜಗತ್ತು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ (ರಿ) ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಕೂ.ಮ.ಜ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಳದ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ವಿವಿಧ ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೇರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕುಮಾರಿ ಭೂಮಿಕಾ ಹೊಳ್ಳ ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ

ಕುಮಾರಿ ಭೂಮಿಕಾ ಹೊಳ್ಳ ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ

 

ಕೂಟಮಹಾಜಗತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ತಾಳಮದ್ದಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ಹಾಗೂ ಕೂ.ಮ.ಜ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಿಳಾವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ಮತ್ತು ವೈವಿದ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.