Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

10Feb/110

Dhwajarohana

ದಿನಾಂಕ 14.01.2011 ರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಶೇಷಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಗಣಹೋಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುಷ್ಫರಥೋತ್ಸವನ್ನು ನೇರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿ 7.30 ಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ಲಗ್ನ ಮಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಡದ ತೆಂಕುಹೋಳಿಯವರು ಧ್ವಜ ಮರವನ್ನು ಕಾರ್ಕಡದಿಂದ (ಅಡಕೆ ಮರ) ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಳಕ್ಕೆ ತಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಾಗೇ ಚಿತ್ರಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡು ಬಾಳೆಮರವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲ ತಂದು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಗರುಡ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಗರುಡಪಟವನ್ನು ಪೂಜೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ನಂತರ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವನ್ನು ಪೂಜೆಗೊಳಿಸಿ ಗರುಡ ಪಟವನ್ನು ಏರಿಸಲಾಯಿತು.

ನೆರದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾಉ ಜನರಿಗೆ ಪಾನಕ ಪನೀವಾರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ಕಿರಿರಂಗಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವ ಬಲಿಯನ್ನು ನೇರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾರ್ಕಡದಿಂದ ಧ್ವಜಮರ(ಅಡಕೆ ಮರ) ವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತರುವುದು

ಕಾರ್ಕಡದಿಂದ ಧ್ವಜಮರ(ಅಡಕೆ ಮರ) ವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತರುವುದು

ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಅಡಕೆ ಮರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು

ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಅಡಕೆ ಮರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು

ಬಾಳೆಮರವನ್ನು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ತಾಪಿಸುವುದು.

ಬಾಳೆಮರವನ್ನು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ತಾಪಿಸುವುದು.

ಪೂಜೆಗೊಳಿಸಿದ ಗರುಡಪಟವನ್ನು ಏರಿಸುವುದ.

ಪೂಜೆಗೊಳಿಸಿದ ಗರುಡಪಟವನ್ನು ಏರಿಸುವುದ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೇ.ಮು.ಶ್ರೀ ಕ್ರಷ್ಣ ಸೋಮಯಾಜಿಯವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ನೇರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೇ.ಮು.ಶ್ರೀ ಕ್ರಷ್ಣ ಸೋಮಯಾಜಿಯವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ನೇರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

 

ಸಂಜೆ 6.30 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ 6.30 ರಿಂದ 7.30 ರವರೆಗೆ ಕೂ.ಮ.ಜ. ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಇವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಜಿ ರಾವ್ ಇರಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಜಿ ರಾವ್ ಇರಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು

 

ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಕೂ.ಮ.ಜ. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಇವರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಕೂ.ಮ.ಜ. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಇವರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.

 

DSC_0092

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.