Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

10Jan/120

Nairutya Hora Powali

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ :- ದಿನಾಂಕ 14.01.2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಕ್ಕೆ ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಹೊರಪೌಳಿಯ ಸಮರ್ಪಣಾ ಅಂಗವಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ, ರಾಕ್ಷೋಘ್ನ ಹೋಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸರ್ವಭಕ್ತರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ,

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ

10Jan/120

Saligrama Habba

ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹಬ್ಬದ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು www.creatise.in ವಿಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.