Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

30Jun/120

Shibira

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ :- ಶ್ರೀದೇವಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ 11.04.2012 ರಿಂದ 13.04.12ರವರೆಗೆ ಕನ್ಯಕಾ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 48 ಜನ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ವಸಂತ ವೇದ ಶಿಬಿರವು ದಿನಾಂಕ 17-04-2012 ರಿಂದ 11-05-12 ರವರೆಗೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 5 ವರ್ಷಗಳ 5 ಹಂತದ 1 ತಿಂಗಳ ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 412 ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಾ|| ನಿಟಿಲಾಪುರ ಕ್ರಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗುಂಡ್ಮಿ ಗಣಪಯ್ಯ ಹೊಳ್ಳರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 12 ಜನ ತರುಣರು ಗುರುಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.  ಶ್ರೀದೇವಳದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಶಿಬಿರದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.