Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

30Jun/120

Sri Gurunarasimha

ಅರ್ಚಕರಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಡಿಗ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 24.06.12.ರಂದು ಶ್ರೀಗುರುನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೊಳಿಸಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು  ಶ್ರೀದೇವರಾಜ ಹೆಬ್ಬಾರ್‍, ರಘು ಹೆಬ್ಬಾರ್‍, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಅಡಿಗ ಶ್ರೀದೇವಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಕೇಶವ ಹೊಳ್ಳ ಶ್ರೀನಾಗಭೂಷಣ ಹೆಬ್ಬಾರ್‍, ಗಣೇಶ ಭಟ್ ,ಶ್ರೀಚೇತನ ಐತಾಳ ಇವರು ಸಹಕರಿಸಿದರು

ಸರತಿ ಅರ್ಚಕರಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಡಿಗ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 24.06.12.ರಂದು ಶ್ರೀಗುರುನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೊಳಿಸಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು ಶ್ರೀದೇವರಾಜ ಹೆಬ್ಬಾರ್‍, ರಘು ಹೆಬ್ಬಾರ್‍, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಅಡಿಗ ಶ್ರೀದೇವಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಕೇಶವ ಹೊಳ್ಳ ಶ್ರೀನಾಗಭೂಷಣ ಹೆಬ್ಬಾರ್‍, ಗಣೇಶ ಭಟ್ ,ಶ್ರೀಚೇತನ ಐತಾಳ ಇವರು ಸಹಕರಿಸಿದರು

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.