Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

30Jun/120

SWRNA GUNDU MANI MALE

14.06.2012  ರ ಮಿಥುನ ಸಂಕ್ರಮಣದಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೈದರಬಾದ್ ಇವರಿಂದ ಸ್ಬರ್ಣ ಗುಂಡುಮಣಿ ಸರ ಅರ್ಪಣೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಎ.ಜಗದೀಶ ಕಾರಂತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಆನಂದರಾಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥ
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೈದರಬಾದ್ ಇವರಿಂದ ಸ್ಬರ್ಣ ಗುಂಡುಮಣಿ ಸರ ಅರ್ಪಣೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಎ.ಜಗದೀಶ ಕಾರಂತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಆನಂದರಾಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥ
183 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ರೂ. 4,74,000/- ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆಯ ಶ್ರೀಗುರುನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಪೆನ್ನಂಟ್ ಇರುವ ಗುಂಡುಮಣಿ ಸರ

183 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ರೂ. 4,74,000/- ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆಯ ಶ್ರೀಗುರುನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಪೆನ್ನಂಟ್ ಇರುವ ಗುಂಡುಮಣಿ ಸರ

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.