Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

30Jul/120

Nilavara Surendra Adiga

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ :- ಶ್ರೀದೇವಳದ ಜ್ಞಾನಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗ ಕೋಟ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಏರ್ಪಟಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶ್ರೀ ನೀಲಾವರ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಡಿಗ ಇವರನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಳದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಎ.ಜಗದೀಶ ಕಾರಂತರು ಶ್ರೀದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.

DSC01875

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.