Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

1Aug/120

Balamuri Shanka

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ :- ಶ್ರೀ ಬಿ.ನಾರಾಯಣ ಐತಾಳ ಗಿರಿರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು  ಇವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಭಾರ್ಗವ ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಆನಂದ ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ  ರೂ.1,65,000 ,ಮೌಲ್ಯದ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಸಿದ ಶಂಕದಲ್ಲೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ದೊಡ್ದ ಗಾತ್ರದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಬಲಮುರಿಶಂಖವನ್ನು  ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ಬಲಮುರಿ ಶಂಖ

ಬಲಮುರಿ ಶಂಖ

ಶ್ರೀ ಬಿ ನಾರಾಯಣ ಐತಾಳರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎ.ಜಗದೀಶ ಕಾರಂತರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು.

ಶ್ರೀ ಬಿ ನಾರಾಯಣ ಐತಾಳರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎ.ಜಗದೀಶ ಕಾರಂತರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.