Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

1Aug/120

Mane Maneyallu Bajane

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ :- ದಿನಾಂಕ 14.05.2012 ರಂದು ಶ್ರೀನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಣಂಬೂರು  ಇವರು "ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಭಜನೆ"  25 ನೇ ಭಜನಾ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

BHJANE3

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.