Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

1Oct/120

Krishna Janmasstami, Vittlpindi Utsva

DSC02021

ಕ್ರಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಠಮಿ :- ದಿನಾಂಕ 08.09.2012 ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಗುರುನರಸಿಂಹ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೇಣಗೋಪಾಲ ಕ್ರಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಠಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಉತ್ಸವ :- ದಿನಾಂಕ 09.09.2012ರ ಸಂಜೆ 4-30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಗುರುನರಸಿಂಹ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಲ್ಲಕಿಯಲ್ಲಿ ವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ,ಉಪಾಧಿವಂತರ,ಅರ್ಚಕವರ್ಗದವರ ಮಂತ್ರಘೋಷ, ಪಂಚವಾದ್ಯ, ತೋರಣ ಪತಾಕೆ ಬಿರುದಾವಳಿಗಳ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದದಂತೆ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತಾ ಎಡಬೆಟ್ಟು (ಮುಡಹಡು) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀವೇಣುಗೋಪಾಲ ದೇವಸ್ಥಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೋಣೆ ಆರತಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ಪೂರೈಸಿ ಶ್ರೀದೇವಳಕ್ಕೆ ಹಿಂತುರುಗಿ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.