Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

24Jan/130

Dr Vidya Hande

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ:- ಶ್ರೀಗುರುನರಸಿಂಹ ದೇವಳದ ಶ್ರೀಮದ್ ಯೋಗಾನಂದ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಯುವೇದ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಡಾ ವಿದ್ಯಾ ಹಂದೆ ಅವರು ಸೇವೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ ನಿವ್ರತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಳದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿ ಬಿಳ್ಕೋಟ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವ್ರತ್ತಿ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.

ಶ್ರೀದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಹಂದೆ

ಶ್ರೀದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಹಂದೆ

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.