Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

15Mar/130

KANYAKA SAMSKRUTI SHIBHIRA

ಶ್ರೀಗುರುನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ

ದಿನಾಂಕ 11.04.2013 ರಿಂದ 13.04.2013 ರವರೆಗೆ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿಪ್ರ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಕನ್ಯಕಾ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ  ಎಲ್ಲಾ ವಿಪ್ರ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ, ಕಲೆ, ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು

ಆಸಕ್ತರು ಶ್ರಿದೇವಳದ ಕಛೇರಿ ಅಥವಾ  ಕೂಟಮಹಾಜಗತ್ತು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ (ರಿ) ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ ಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀದೇವಳದ ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ - 0820-2564544, 3204544, 9449545714,

ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ:- ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಪ್ರಕಾಶ ಹೇರ್ಳೆ , ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ದೂರವಾಣಿ :- 9902760122

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.