Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

10Jun/130

Siyala Abhisheka

ಸೀಯಾಳಾಭಿಷೇಕ :- ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 16-06-2013ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಗಂಟೆ 10-00 ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗುರುನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ದೇವರುಗಳಿಗೆ "ಸೀಯಾಳಾಭಿಷೇಕವನ್ನು" ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ತಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಯಾಳವನ್ನು ತಂದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ 15.06.2013 ಶನಿವಾರದಂದು ಮಿಥುನ ಸಂಕ್ರಮಣವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗಣಹೋಮ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಫರಥೋತ್ಸವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.