Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

12Jun/130

RataSaptami

ರಥ ಸಪ್ತಮಿ :- ದಿನಾಂಕ 17.02.2013 ರಂದು ರಥಸಪ್ತಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀದೇವಳದ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ ಸೇವೆಯಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂಟಪ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಹಿತಾಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುಷ್ಫರಥೋತ್ಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭೋಜನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.