Paraspara e-KootaBandhu for quicker news

10Nov/140

DEEPOTSAVA 2014

2

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ :- ಶ್ರೀ ದೇವಳದ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವವು ದಿನಾಂಕ 21-11-2014 ರ FRIDAY ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿದೆ. ಸಂಜೆ  ಗಂಟೆ 7.30 ಕ್ಕೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಹಿರಿರಂಗಪೂಜೆ, ದೀಪೋತ್ಸವ, SILVERರಥೋತ್ಸವ, ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 6.30 ರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ತಾವು ತಮ್ಮವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವರ ಕ್ರಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವರೆ ನಿಮಗಿದು ಆತ್ಮೀಯ ಕರೆಯೊಲೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀಗುರುನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


No trackbacks yet.